รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

ลำดับ รายละเอียด วันที่ หมายเหตุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน ๑๙ ก.ย.๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕ ต.ค.๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน ๘ พ.ย.๖๐   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม ๒๐ มี.ค.๖๑