สถานีรายงานภูเขียวร่วมกิจกรรม "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร"

นาวาอากาศโท ชาตรี จันทร์ชูชื่น ผู้บังคับสถานีรายงานภูเขียว นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม
"โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร"
โดยมีนายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน(ห้วยเวียนไพร)
บ.ลาดกะเฌอ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จว.สกลนคร เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ก.ค.๖๑