รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำกำลังพลในสังกัดและสมาชิกจิตอาสา สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พัฒนาทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และพื้นที่ด้านนอกรั้วของ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
(Big Cleaning Day) 

พลอากาศโทถาวร ศิริสัมพันธ์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้แทน 
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
นำกำลังพลในสังกัดและสมาชิกจิตอาสา สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
พัฒนาทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศและพื้นที่ด้านนอกรั้วของ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
(Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค.๖๑