ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 

นาวาอากาศโท จักรกริช ทองช่างเหล็ก ผู้บังคับสถานีรายงานดอยอินทนนท์  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
โดยมี นาย สุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทองเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๖๑