สถานีรายงานดอยอินทนนท์ร่วมกิจกรรม "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ "

นาวาอากาศโท จักรกริช ทองช่างเหล็ก ผู้บังคับสถานีรายงานดอยอินทนนท์ ได้นำข้าราชการ
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการของอำเภอ จอมทอง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระบรมราชีนีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ ที่ทำการอำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑