สถานีรายงานภูเขียวร่วมกิจกรรม "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ "

นาวาอากาศโท ชาตรี จันทร์ชูชื่น ผู้บังคับสถานีรายงานภูเขียว นำกำลังพลเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จว.สกลนคร เมื่อที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑