ผู้บังคับสถานีรายงานหาดใหญ่มอบอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเลียบ

นาวาอากาศโท เฉลิมพล ธงงาม ผู้บังคับสถานีรายงานหาดใหญ่ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ
มอบอุปกรณ์ประกอบเลี้ยง อุปกรณ์กีฬา ตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเลียบ
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑