พลอากาศโท ถาวร ศิริสัมพันธ์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนในมิติวัฒนธรรม เรื่อง "ปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก" ในหัวข้อปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีช่วยสำรวจ
ณ ลาน ไลฟ์ สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑