วันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ วันที่ ๑ ตุลาคม มีพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑