กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

พลอากาศโท นภาเดช ธูปะเตมีย์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ วันที่ ๑ ตุลาคม ประกอบพิธีสงฆ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑