สถานีรายงานเขาจาน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัยหมู่บ้านเขาจาน

สถานีรายงานเขาจาน ได้นำรถดับเพลิงและ จนท.พร้อมทหารกองประจำการร่วมกับ อบต.ท่าเกวียนและสาธารณภัย อ.วัฒนานคร
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัยที่หมู่บ้านเขาจาน เลขที่ ๒๙๐ ม.๘ ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว
โดยมี นายหุ่น สรรพกิจ เป็นเจ้าของบ้าน ผลการปฏิบัติ สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๑