กิจกรรมงานวันเด็กสถานีรายงานเขาเขียว

นาวาอากาศโท จักรกริช ทองช่างเหล็ก ผู้บังคับสถานีรายงานเขาเขียว ข้าราชการ และทหารกองประจำการ
สถานีรายงานเขาเขียว จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณ ด่าน กม.๑๐ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒