กิจกรรมงานวันเด็กสถานีรายงานดอยอินทนนท์

นาวาอากาศโท เทวา สมฤทธิ์ ผู้บังคับสถานีรายงานดอยอินทนนท์ ข้าราชการ และทหารกองประจำการ
สถานีรายงานดอยอินทนนท์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๒ ณ เทศบาล อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒