กิจกรรมงานวันเด็กสถานีรายงานบ้านเพ

นาวาอากาศโท ณัฐพร สุตาสุข ผู้บังคับสถานีรายงานบ้านเพ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ
และทหารกองประจำการ สถานีรายงานบ้านเพ ร่วมกับโรงเรียน วัดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๒
ณ บริเวณด้านหน้าสถานีรายงานบ้านเพ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒