วันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐

พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ วันที่ ๑ ตุลาคม ในช่วงเช้ามีพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐