ผบ.คปอ.ร่วมคณะทอ. เยี่ยมชมงานนิทรรศการ Defense & Security 2017

พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ร่วมคณะทหารอากาศ เยี่ยมชมงานนิทรรศการ
Defense & Security 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

S 28885006