รอง ผบ.คปอ.เป็นประธานในพิธีอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

พลอากาศโท ถาวร  ศิริสัมพันธ์ รอง ผบ.คปอ. เป็นประธานในพิธีอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ
ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมในพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ คปอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑