พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา คปอ.เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑

พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา

เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

ของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเข้าร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑