กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

เบอร์โทรติดต่อ :  ๐๒-๕๓๔-๖๘๑๓

 

ที่ตั้ง : กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

แผนที่โดยสังเขป :