พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release/โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด