ผบ.คปอ. เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี๖๐ สหกรณ์ออมทรัพย์ คปอ. จำกัด

พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี๖๐
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จำกัด ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release/โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด