ผอ.ศปอ.คปอ.เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกปัญหาที่บังคับการร่วม ทอ.-ทบ. ประจำปี ๖๑

พลอากาศตรี เขมทัต จิระประภา ผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด
การฝึกปัญหาที่บังคับการร่วม ทอ.-ทบ.ประจำปี ๖๑ ณ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๐

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release/โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด