พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน คปอ.ประจำปี ๒๕๖๑

พลอากาศโทถาวร ศิริสัมพันธ์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามฟุตบอลกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release/โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด