ผอ.ศปอ.คปอ. เป็นผู้แทน ผบ.คปอ. ให้การต้อนรับ ผอ.สจว.สปท.และคณะ พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๙

พลอากาศตรีเขมทัต จิระประภา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้การต้อนรับ พลตรีขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙ เข้าฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการศูนย์ยุทธการทางอากาศ
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคมคม ๒๕๖๐

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release/โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด