เครื่องหมายราชการของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม

เป็นรูปดาว ๕ แฉกในวงกลมอยู่บนรูปปีกนกกาง
ซ้อนทับบนช่อชัยพฤกษ์ โอบขึ้นทั้ง ๒ ข้าง
ทั้งหมดบรรจุอยู่ในวงกลมซ้อน ๒ วง
ภายในวงกลม-วงนอกเบื้องบน มีดอกประจำยาม ๙ ดอก
เบื้องล่างมีคำว่า " กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ "


(ไม่จำกัดสีและขนาด)