โครงการรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กกพ.บก.คปอ. จัดโครงการรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของ คปอ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ คปอ.