พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการรบร่วมอากาศ - ภาคพื้น รุ่นที่ ๑๙

พลอากาศโท ถาวร ศิริสัมพันธ์ รอง ผบ.คปอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการรบร่วมอากาศ - ภาคพื้น
รุ่นที่ ๑๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พ.ค.๖๑ ณ ห้องบรรยาย ๑ กวก.คปอ.