การทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ปี ๖๑

พลอากาศโท ถาวร ศิริสัมพันธ์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/ผู้อำนวยการทดสอบการใช้กำลังของ ทอ.ปี ๖๑
และคณะ พร้อมด้วยพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ และพลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เข้ารับฟังการบรรยายสรุป
และร่วมชมการสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์​ด้วยกระสุนจริงในการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ปี ๖๑
ร่วมกับการฝึกกองร้อยเตรียมพร้อม​ กองทัพภาคที่๒ และการฝึกภาคกองร้อยของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน​ กองทัพบก
ณ สนามฝีกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๒ (ภูลำไย) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เม.ย.๖๑