สถานีรายงานเขาจาน นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม "จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ ข้าราชการพลเรือน
ทหาร ตำรวจ 
และประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวไร่อ้อย (ลงแขก)"

นาวาอากศโท ธาริน แก้วเกต หัวหน้าหมวดบริการสถานีรายงานเขาจาน นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม "จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ
ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวไร่อ้อย (ลงแขก)" โดยมีท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ ณ ไร่อ้อยพื้นที่บ้านคลองมะนาว หมู่ ๙ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว