รอง ผบ.คปอ. เป็นผู้แทน ผบ.คปอ.รับการเยี่ยมคำนับจากคณะผู้บริหารระดับสูง ทอ.สิงคโปร์

พล.อ.ท.นภาเดช ธูปะเตมีย์ รอง ผบ.คปอ. เป็นผู้แทน ผบ.คปอ.รับการเยี่ยมคำนับจากคณะผู้บริหารระดับสูง ทอ.สิงคโปร์
โดยมี Col Gaurav Keerthi ตำแหน่ง Commander of Air Defence and Operations Command,
Republic of Singapore Air Force (ผบ.บก.ป้องกันประเทศและยุทธการทางอากาศ กองทัพอากาศสิงคโปร์)
เป็นหัวหน้าคณะฯ พร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยายสรุปของ คปอ.และ​ ศยอ.​ศปก.ทอ.
เมื่อ วันอังคาร์​ที่​ ๒๒ พ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม คปอ.(เฉลิมเกียรติ)