รอง เสธ.คปอ. เป็นผู้แทน ผบ.คปอ.รับการเยี่ยมคำนับจากคณะ ทอ.อินเดีย

น.อ.มนัท ชวนะประยูร รอง เสธ.คปอ. เป็นผู้แทน ผบ.คปอ.รับการเยี่ยมคำนับจากคณะ ทอ.อินเดีย
โดยมี Gp.Capt. Ajveer Singh Minhas ตำแหน่ง Station Commander of Air Defence Unit เป็นหัวหน้าคณะฯ
พร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยายสรุปของ คปอ.และศยอ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม คปอ.(เฉลิมเกียรติ)