เสธ.คปอ.เป็นผู้แทน ผบ.คปอ. ให้การต้อนรับ คณะ ผบช.และ นทน.หลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ รุ่นที่ ๒/๖๑

พลอากาศตรีศุภชัย สายเงิน เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ให้การต้อนรับ คณะผู้บังคับบัญชาและนายทหารนักเรียนหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ รุ่นที่ ๒/๖๑
เข้าฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑