กิจกรรมงานวันเด็กสถานีรายงานภูเก็ต

นาวาอากาศโท เฉลิมพล ธงงาม ผู้บังคับสถานีรายงานภูเก็ต พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ
และทหารกองประจำการ สถานีรายงานภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลฉลองจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๒
ณ เทศบาลตำบลฉลอง จว.ภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒