กิจกรรมงานวันเด็กสถานีรายงานสมุย

นาวาอากาศเอก วรินทร ตันสงวน ผู้บังคับสถานีรายงานสมุย พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ
และทหารกองประจำการ สถานีรายงานสมุย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อำเภอเกาะสมุย
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือหน้าทอน อ.เกาะสมุย
จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒