กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ของ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 

พลอากาศโท นภาเดช ธูปะเตมีย์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ของ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร