สถานีรายงานสมุยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นาวาอากาศโท ชาตรี จันทร์ชูชื่น ผู้บังคับสถานีรายงานสมุย
และกำลังพลเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒