สถานีรายงานสมุยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นาวาอากาศโท ชาตรี จันทร์ชูชื่น ผู้บังคับสถานีรายงานสมุย  และกำลังพลเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน
นายอำเภอเกาะสมุยเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒