นาวาอากาศโท ประชา นงนวล ผู้บังคับสถานีรายงานดอยอินทนนท์  ได้นำข้าราชการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆในอำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้าเป็นพิธีทางสงฆ์ ต่อมาเป็นการวางพวงมาลา และในตอนเย็นเป็นพิธีจุดเทียน
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒