สถานีรายงานเขาเขียวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี นาวาอากาศเอก วรินทร ตันสงวน ผู้บังคับสถานีรายงานเขาเขียว และกำลังพลเข้าร่วมพิธีฯ และมีนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง 
เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒