นาวาอากาศเอก วรินทร ตันสงวน ผู้บังคับสถานีรายงานเขาเขียว จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ 
และโครงการเพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสดีที่ ๒๔ ต.ค.๒๕๖๒