กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหาร ๙ ข้อ
ณ บริเวณสนามฟุตบอลกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒