กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันกวาดลานวัด ทำความสะอาดภายในวัด และทำบุญถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด
ตลอดจนถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดเจริญธรรมาราม (วัดศูนย์ สายไหม) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๖๒