พลอากาศตรี ตากเพชร พินพันธุ์ เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ในฐานะหัวหน้าศูนย์รับมือ COVID-19 คปอ.

01

 

1. จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณลานจอดรถ กองวิทยาการ และจุดคัดกรองจุดที่อาคารสนับสนุนการบิน ทอ.

 

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

 

2. จัด จนท.เฝ้าสังเกตุการณ์การจราจรบริเวณทางเข้าช่องทาง คปอ.๒ ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความปลอดภัยฯ

 

 

3. จัดชุดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02