วันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ประจำปี ๒๕๖๓

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงและ
วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓