วันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ วันที่ ๑ ตุลาคม
มีพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูรและประกอบพิธีสงฆ์
ณ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓