กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และหน่วยสนาม จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning)
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
โดยการนำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศร่วมทำความสะอาด
พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในสถานที่ปฏิบัติงานและบริเวณทางเท้าทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า
ด้านหน้ากรมกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔