กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้)
สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก วันที่ ๓ กุมภาพันธ์

พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ให้การต้อนรับ คุณปัญญดาว  ธูปะเตมีย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
และคณะ เนื่องในโอกาส เข้ามาจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊)
ให้แก่ข้าราชการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เพื่อหารายได้เป็นสาธารณกุศลสมทบทุนสงเคราะห์ 
ครอบครัว ทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ได้อุทิศตนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
ในการป้องกันประเทศชาติ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ