พลอากาศตรีวิทยา เหลืองเดชานุรักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
และ นาวาอากาศเอกพรสิน สารกุล รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
พร้อมข้าราชการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
ได้นำสิ่งของไปบริจาคที่ตู้แบ่งปัน คปอ.(ด้านหน้าอาคารภูมิสารสนเทศ)
เพื่อช่วยเหลือกำลังพล คปอ.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๖๔