พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

เป็น ประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร จนท.ควบคุมจราจรทางอากาศเข้า-ออกสนามบิน รุ่นที่ ๓๑

และพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร จนท.ควมคุมอากาศยานและแจ้งเตือนขั้นพื้นฐานรุ่นที่ ๔

ณ ห้องบรรยาย กวก.คปอ.เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๔