กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ได้จัดข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จำนวน ๑๐ คน

เข้าร่วมการฝึกซ้อม โครงการกีฬาข้าราชการ ทอ.

ณ สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๔